موران واقع در مرز بین ایران و جمهوری آذربایجان است که یکی از بخش های تابع شهرستان گرمی در استان اردبیل است که در سال ۱۳۸۰ به بخش تبدیل شد و قبل از آن یکی از دهستان های گرمی بود‌
‌از لحاظ معنی لغوی موران ، این کلمه ،واژه ترکی قدیم به معنای رودخانه است.‌
‌در میان صنایع دستی،گلیم و از بین محصولات ، عسل موران ،کیفیت بالا و طرف داران زیادی دارند‌
‌منطقه گردشگری موران در شهرستان گرمی استان اردبیل ،دیاری به وسعت تاریخ است.‌
‌طبیعت و تاریخ دست به دست هم داده اند و سرزمین غنی ساخته اند.‌


موران زادگاه جد پدری من است
موران سرزمین آبا و اجدادی من است
موران عزیزم عاشقانه دوستت دارم